Прокат сапбордов

Прокат сапбордов

Прокат сапборда  –  500 р. за два часа.

Прокат сапборда на день  –  1000 р.